ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ಹಾಸು

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ಹಾಸು
 • ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ – 45 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್
 • ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ – ~ 20%
 • ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:
  • ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ – ~ 260 ಕಿ.ವಾ.
  • ಆಯ್ಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳು- ಚಿಲ್ಲರೆ ಸುಂಕದ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ
  • ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ – 25 ವರ್ಷಗಳು
  • ಡೆವಲಪರ್‌ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ – ~ 17%
ಕಟ್ಟಡದ ಹೆಸರು KW ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
PWD ಕಚೇರಿ 10
ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ 49
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ 95
ಧುಡಾ 22
ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ಶಿವನಗರ 63
ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ಆವರಗೆರೆ 21
ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 260