ಕ್ರೀಡೆ

ಕ್ರೀಡೆ


 • ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ

  ವಿಳಾಸ: ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ ‘ಬಿ’ ಬ್ಲಾಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ -577004


 • ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ

  ವಿಳಾಸ: ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಿಡಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರ, ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ -577002


 • ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನ

  ವಿಳಾಸ: ರತ್ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರಸ್ತೆ, ಪಿಜೆ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ -577002


 • ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ

  ವಿಳಾಸ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಿಡಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರ , ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ -577002


 • ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ವರ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

  ವಿಳಾಸ: ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ‘ಬಿ’ ಬ್ಲಾಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ – 577006