ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಬಳಕೆ

  • ಬೈಸಿಕಲ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ- 200
  • 10 ಡಾಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು
  • 1 ಕೇಂದ್ರೀಯ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
  • ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು
  • ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು
  • ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
  • ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ