ಶಾಪಿಂಗ್

ಶಾಪಿಂಗ್


 • ಎಸ್.ಎಸ್. ಗಾರ್ಡೇನಿಯಾ

  ವಿಳಾಸ: ಶಾಮನೂರು ರಸ್ತೆ, ಎಂಸಿಸಿ ‘ಬಿ’ ಬ್ಲಾಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ– 577004


 • ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್

  ವಿಳಾಸ: ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್‌ಆರ್‌ಐ ರೇಣುಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಶನ್, ಪಿಜೆ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ- 577002


 • ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

  ವಿಳಾಸ: ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577002


 • ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್

  ವಿಳಾಸ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ ಎದುರು, ಬಾಪೂಜಿ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಎಂಸಿಸಿ ‘ಬಿ’ ಬ್ಲಾಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ-577002


 • ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ರೋಡ್

  ವಿಳಾಸ: ಎಂ ಸಿಸಿ ‘ಬಿ’ ಬ್ಲಾಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ-577004


 • ಮಾಮಾಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಸ್ತೆ

  ವಿಳಾಸ: ಎಂಸಿಸಿ ‘ಬಿ’ ಬ್ಲಾಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ- 577004


 • ಗಡಿಯಾರ ಗೋಪುರ ರಸ್ತೆ

  ವಿಳಾಸ: ವಕ್ಕಲಿಗರ ಪೇಟೆ, ಎಮ್ ಬಿ ಕೆರೆ, ಜಾಲಿನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ-577001


 • ಕಾಳಿಕದೇವಿ ರಸ್ತೆ

  ವಿಳಾಸ: ಶಿವಾಜಿ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ- 577001


 • ಚಾಮರಾಜ ವೃತ್ತ

  ವಿಳಾಸ: ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577001


 • ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗಳು)

  ವಿಳಾಸ:ಮಂಡಿಪೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577001


 • ಐಬಿ ರಸ್ತೆ (ಹೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)

  ವಿಳಾಸ: ಐಬಿ ರಸ್ತೆ, ಕೆಬಿ ಎಕ್ಸಟೆನ್ಶನ್ , ದಾವಣಗೆರೆ-577002


 • ರೈತರ ಭವನ(ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)

  ವಿಳಾಸ: ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು