ಗ್ರ೦ಥಾಲಯಗಳು

ಗ್ರ೦ಥಾಲಯಗಳು


 • ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ರೀಡಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ

  ವಿಳಾಸ:ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದ ಸಮೀಪ, ಪೊಲೀಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು ದಾವಣಗೆರೆ-577002


 • ಬಸವೇಶ್ವರ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

  ವಿಳಾಸ: ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಜಯನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ -577005


 • ವಿದ್ಯಾನಗರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

  ವಿಳಾಸ: 4 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ -577005


 • ಶಿವಾಜಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

  ವಿಳಾಸ: ಶಿವಾಜಿ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ -577002


 • ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

  ವಿಳಾಸ: ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ -577004


 • ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

  ವಿಳಾಸ: ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ -577005


 • ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

  ವಿಳಾಸ: ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ -577002


 • ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

  ವಿಳಾಸ: 12 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಎಂಸಿಸಿ ‘ಬಿ’ ಬ್ಲಾಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ -577004


 • ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

  ವಿಳಾಸ: 5 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಎಂಸಿಸಿ ‘ಬಿ’ ಬ್ಲಾಕ್, ಕಾಸಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ -577004


 • ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ (ಕೆಬಿ ಬಡಾವಣೆ)

  ವಿಳಾಸ: ತ್ರಿಶೂಲ್ ಟಾಕೀಸ್ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ -577002


 • ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಕಚೇರಿ

  ವಿಳಾಸ: ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ -577004


 • ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

  ವಿಳಾಸ: ಶಾಮನೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ -577001