ಮೇಯರ್ ಕಚೇರಿ

ಮೇಯರ್ ಕಚೇರಿ

  • ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೇಯರ್

  • ಶ್ರೀ. ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಜಿ

  • ವಿಳಾಸ: ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು, ಪಿ ಬಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ – 577002
  • ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪ ಮೇಯರ್

  • ಶ್ರೀಮತಿ. ಸೌಮ್ಯಾ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್

  • ವಿಳಾಸ: ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು, ಪಿ ಬಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ – 577002